Welke kosten zijn gedekt?

Als je deelneemt aan het ontstoppingsfonds zijn alle kosten van verstoppingen binnenshuis gedekt. Een uitzondering hierop is als de verstopping het gevolg is van nalatigheid van de huurder of oneigenlijk gebruik van de leidingen (bijvoorbeeld frituurvet door de gootsteen spoelen). In dat geval worden de kosten op de huurder verhaald.

Melden van een verstopping

Voor huurders in de gemeente De Bilt
En afspraak maken om de verstopping te laten verhelpen doe je bij Van der Velden via de website van Van der Velden of bel 030 261 03 14.

Voor huurders in de gemeente Zeist
Een afspraak maken om de verstopping te laten verhelpen doe je bij RRS Riool Reinigings Service via de website van RRS of bel 0800 099 13 13.

Aanmelden ontstoppingsfonds

Ook handig