Woongroen neemt jouw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Indien je een woning van ons huurt of koopt, verwerken wij jouw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor de uitvoering van de huur- of koopovereenkomst.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Alle persoonsgegevens verwerken wij overeenkomstig onze doelbestemmingen.

  • Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke informatie en nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

  • Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

KWH-Klantvizier

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) meet het hele jaar door onze dienstverlening en klanttevredenheid. Klik hier voor de veel gestelde vragen rondom privacy en onderzoek door KWH-Klantvizier.


WoningNet

Wij maken gebruik van de signaleringsmodule van WoningNet. Hierin worden huurders geregistreerd die een ernstige vorm van ongewenst huurdersgedrag hebben vertoond. Dit doen wij met toestemming van de Autoriteit persoonsgegevens. Meer informatie vind je op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Een signalering betekent een tijdelijke uitsluiting van het aanbod van sociale huurwoningen in de regio Utrecht. Meer informatie vind je op
de website van WoningNet.