Wat zit er in de polis?

  • Glas in windschermen, balkon of terreinafscheidingen.

  • Het vervangen van gehard of gelaagd glas.

  • Glaslatten.

  • Kosten voor noodvoorzieningen, steigers, hoogwerkers en dergelijke (voor zover deze strikt noodzakelijk zijn).

Wat zit er niet in de polis?

  • Lek- en blindslaan van isolatieglas (blindslag is vermindering van doorzicht door de ruit).

  • Glazen bouwstenen.

  • Glas in lood.

  • Bewerkt glas (niet zijnde standaard figuurglas).

  • Liggend glas.

  • Aansprakelijkheid voor kleurverschil na vervanging van gecoate ruiten.

Melden van een glasbreuk

Weet je niet of je lid bent van het Glasfonds? Neem contact op met onze Klantenservice via 088 505 38 00.

Lid van het Glasfonds, maar ander bedrijf ingeschakeld

Het komt voor dat de politie of buren bij je afwezigheid een ander bedrijf inschakelen om een noodvoorziening te plaatsen. De glasverzekering vergoedt in dit geval maximaal € 227,00 per gebeurtenis. Alleen als je jouw schade direct meldt bij jouw Glasfonds, krijg je het volledige bedrag vergoed.

Aanmelden

Let op:
De verzekering dekt geen schade die is ontstaan vóór het aanmelden. Ook schade waarvan je voor aanmelding vermoedt dat die kan ontstaan is niet gedekt. Zie ook de
algemene voorwaarden.

Ook handig