Plan tijdelijke woningen in gemeente De Bilt

Geplaatst op

Het woningtekort is ook in de gemeente De Bilt groot en zal naar verwachting de komende tijd nog flink oplopen. Er is extra inzet nodig – ook door onze gemeente - om het woningaanbod te vergroten en wachtlijsten te verkleinen. Door te zorgen voor tijdelijke woningen kan een brede groep woningzoekenden versneld een woning krijgen. Het gaat om sociale huurwoningen voor groepen die in de huidige markt weinig kans hebben, zoals starters en spoedzoekers.

Raadsbesluit
Op 30 november heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het plan van tijdelijke woningen. We werken de plannen nu verder uit. Daarbij gaan we uit van het volgende:

  • Op de Berlagelaan komen tussen de 25 en 30 woningen.

  • Op de Kwekerij komen tussen de 60 en 65 woningen.

  • De tijdelijke woningen worden sociale huurwoningen voor jongeren/starters vanaf 23 jaar, bewoners van (zorg)instellingen die zelfstandig gaan wonen, spoedzoekers na scheiding of faillissement en statushouders.

  • We kiezen voor een complete aanpak, waarbij we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld groen, verkeer en veiligheid goed op elkaar aansluiten.

  • De woningen blijven er 10 jaar staan.

  • De woningen worden verhuurd door Woonstichting SSW (de woningcorporatie in gemeente De Bilt).

Informatiebijeenkomst voorjaar 2024
De gemeente organiseert in februari of maart 2024 een bijeenkomst, waarin ze de plannen laten zien en toelichten aan mensen die in de buurt wonen van deze locaties. Deze inwoners kunnen dan ook in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente en Woonstichting SSW.

Meer informatie vind je op de website van de gemeente De Bilt.

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Algehele storing bij Woongroen

De technische storing van onze ICT partij is verholpen. Ook mijn.woongroen.nl is hierdoor weer operationeel. Nogmaals onze excuses voor het ongemak dat dit opgeleverd kan hebben.
Lees meer

Tijdelijk Noodfonds Energie weer open

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is opnieuw geopend. Ook in 2024 helpt het fonds huishouders met een lager inkomen en een hoge energierekening.
Lees meer